Get Adobe Flash player

                                       

                         ๑. รวมจุลสาร KM
                               - KM ฉบับที่ ๑ 
                               - KM ฉบับที่ ๒
                               - KM ฉบับที่ ๓
                               - KM ฉบับที่ ๕
                               - KM สายอากาศ WIFI ทำเอง
                               - KM ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์
                         ๒. เทคนิคการสอนการเชื่อมและตัดใต้น้ำ
                         ๓. สื่อการเรียนการสอน
                         ๔. ปั้มดูดเปลี่ยนถ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ 
                         ๕. ชุดสาธิตเครื่องไอพ่น (JET ENGINE)
                         ๖. ชุดสาธิตเครื่องไอพ่น (JET ENGINE) (VDO)
                         ๗. สื่อสิ่งพิมพ์

 

                        

 

© 2016, แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท. 3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900